Oheň, škoda na vodovodním potrubí, nebo dokonce povodeň mohou během okamžiku způsobit velké škody na dokumentech, knihách.
Cesta k záchraně dokumentů je jednoduchá. Je pouze důležitá rychlá reakce a co nejdříve se pomoci našich specialistů pustit do samotné záchrany.
Pro Vaše dokumenty si sami přijedeme, odborně zdokumentujeme a převezeme. Následně zahájíme proces sušení, čištění, desinfekce (ozon) a připravíme k cestě nazpět. Jednotlivé druhy škod vyžadují specifické postupy k záchraně, na které jsme připraveni.