Rychlá pomoc pro každý případ
Moderní výrobní podniky jsou extrémně závislé na perfektní souhře všech oblastí firmy. Již malé narušení výroby nebo logistiky obyčejně způsobí obrovské problémy. Požár nebo škoda způsobená vodou může vést rychle k situaci, která bude znamenat ohrožení existence. Nejdůležitější je proto zamezit vzniku dalších škod a co nejrychleji obnovit výrobu podniku.

Krok za krokem k úspěchu
Nejdůležitějším cílem společnosti SANRECOSTAV je co nejrychleji obnovit plnou výrobu Vašeho podniku. Okamžitě po Vašem telefonátu proto svoláme náš krizový management. Nejprve Vám poskytneme telefonické poradenství o možných okamžitých opatřeních, díky kterému předejdete vzniku dalších škod na budovách, strojích a výrobcích. Za chvíli je již náš nouzový tým na místě.