Každá hodina po požáru se počítá
Je po požáru. Hasiči odvedli svou práci. Právě nyní se počítá každá hodina. Saze ve všech skulinách, vrstva dehtu na nábytku, mlha z kyseliny solné způsobená spáleným PVC, hasící voda, atd. To vše může způsobit enormní následné škody.
Ihned proto začínáme s prvotními opatřeními jako je odstranění hasicí vody, zřízení provizorního napájení elektrickým proudem, utěsnění oken jako ochrana proti povětrnostním vlivům a vyklizení požární suti
a inventáře

Sanovat místo likvidovat
Pokud je inventář kompletně zničený, není často jiné východisko, než ho zlikvidovat. S know-how společnosti SANRECOSTAV se však dají počítače, uložená data, elektronické přístroje nebo kuchyňské vybavení zachránit. Mnohdy je to příjemnější, rychlejší a výhodnější než věci vyhazovat a nakupovat nové.
SANRECOSTAV jako generální dodavatel nabízí kompletní řešení pro obnovovací práce. Odklidíme poškozený inventář a učiníme odpovídající stavební kroky pro renovaci. Pro naše zákazníky provádíme veškeré práce jako je obnova fasády domu, obkladů stěn a podlahové krytiny, obnovení elektroinstalace, celých koupelen včetně dlaždic a obkladů.